Saltar al contenido

Logo FAUNISMO Home

Over ons

Logo faunistisch

Het idee en de definitie van het concept ‘FAUNISME’, evenals het initiatief dat daaruit voortkomt, zijn het resultaat van het akkoord dat unaniem is bereikt door het bestuur van de Psittacus Foundation tijdens de bijeenkomst van 21 juni 2023.

Met dit besluit heeft de Psittacus Foundation gehandeld in overeenstemming met haar oprichtingsdoelstellingen, door dierenliefhebbers een idee, een project, aan te bieden waarmee wij ons kunnen identificeren. Een project dat ons kracht geeft en ons aanmoedigt om op een natuurlijke manier en vol overtuiging ons begrip van het leven in relatie tot dieren en het milieu op te eisen.

De gedetailleerde specificatie van de ideologische positionering van het Faunisme is mogelijk gemaakt dankzij een multidisciplinaire groep experts aan wie de Psittacus Foundation dankbaar is voor hun medewerking en steun.

Het Faunist Initiatief is bedoeld om het multisectorale karakter ervan te accentueren en internationaal uit te breiden. Deze nieuwe dimensie van het Faunisme zal worden gerealiseerd door de oprichting van een nieuwe organisatie, die het stokje van de Psittacus Foundation zal overnemen, om alle gevoeligheden en sectoren die direct of indirect met dieren te maken hebben, erbij te betrekken.